17. int SWT Schullaufmeisterschaften 2024 liste des participants

1,00 km

Schülerinnen U10 Jg. 2016

 • Participant: 149
 • Heure de départ: 09:30
1,00 km

Schüler U10 Jg. 2016

 • Participant: 132
 • Heure de départ: 09:50
1,50 km

Schülerinnen U10 Jg. 2015

 • Participant: 105
 • Heure de départ: 10:10
1,50 km

Schüler U10 Jg. 2015

 • Participant: 127
 • Heure de départ: 10:30
1,50 km

Schülerinnen U12 Jg 2014

 • Participant: 102
 • Heure de départ: 10:50
1,50 km

Schüler U12 Jg. 2014

 • Participant: 124
 • Heure de départ: 11:10
1,50 km

Schüler /Schülerinnen U12 Jg. 2013

 • Participant: 199
 • Heure de départ: 11:30
1,50 km

Schüler / Schülerinnen U14 Jg. 2012

 • Participant: 189
 • Heure de départ: 11:50
1,50 km

Schüler / Schülerinnen U14 Jg. 2011

 • Participant: 160
 • Heure de départ: 12:10
1,50 km

Schüler / Schülerinnen U16, Jg. 2010

 • Participant: 137
 • Heure de départ: 12:30
1,50 km

Schüler / Schülerinnen U16, Jg. 2009

 • Participant: 63
 • Heure de départ: 12:50
1,50 km

Schüler / Schülerinnen MJ/WJ U18, Jg.2008

 • Participant: 45
 • Heure de départ: 13:10