16. int SWT Schullaufmeisterschaften 2023 liste des participants

1,00 km

Schülerinnen U10 Jg. 2015

 • Participant: 130
 • Heure de départ: 09:30
1,00 km

Schüler U10 Jg. 2015

 • Participant: 136
 • Heure de départ: 09:50
1,50 km

Schülerinnen U10 Jg. 2014

 • Participant: 93
 • Heure de départ: 10:10
1,50 km

Schüler U10 Jg. 2014

 • Participant: 115
 • Heure de départ: 10:30
1,50 km

Schülerinnen U12 Jg 2013

 • Participant: 113
 • Heure de départ: 10:50
1,50 km

Schüler U12 Jg. 2013

 • Participant: 132
 • Heure de départ: 11:10
1,50 km

Schüler /Schülerinnen U12 Jg. 2012

 • Participant: 257
 • Heure de départ: 11:30
1,50 km

Schüler / Schülerinnen U14 Jg. 2011

 • Participant: 196
 • Heure de départ: 11:50
1,50 km

Schüler / Schülerinnen U14 Jg. 2010

 • Participant: 150
 • Heure de départ: 12:10
1,50 km

Schüler / Schülerinnen U16, Jg. 2009

 • Participant: 109
 • Heure de départ: 12:30
1,50 km

Schüler / Schülerinnen U16, Jg. 2008

 • Participant: 83
 • Heure de départ: 12:50
1,50 km

Schüler / Schülerinnen MJ / WJ U18, Jg. 16

 • Participant: 73
 • Heure de départ: 13:10